+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Szolgáltatásaink

 

 

A CIC keretében ellátandó szolgáltatásainkat, feladatainkat a járásokban tevékenykedő Civil Információs Pontok hálózatán keresztül kívánjuk ellátni, segítségükkel minél közelebb vinni, elérhetőbbé tenni a kistelepülések szervezete számára is azokat. Szaktanácsadóink, trénereink mobilizálhatóak, nemcsak a megyeszékhelyen működő irodában, hanem az összes járásban, helyben felkereshetőek. A kiírás elvárásai szerint 2018-ban minimum 9 információs napot a megyeszékhelyen kívül kell szervezni, ezt az elmúlt években tapasztaltak alapján a folyamatos kapcsolat és érdeklődés fenntartásának érdekében jelentősen felül kívánunk teljesíteni. Emellett folyamatos kihelyezett szolgáltatást nyújtunk, melyet a Civil Információs Pontokban látnak el, heti minimum 10 óra nyitva tartási időben.

 

Szolgáltatásaink tervezésekor az igényfelmérés és kutatás, valamint az előző öt év tapasztalatait, eredményeit vettük figyelembe, alkalmazkodva a civil szférában bekövetkező változásokhoz, a jelentkező hiányosságokra válaszolva és a civilek által preferált módszereket alkalmazva alakítjuk ki szolgáltatási palettánkat. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásaink online módon is elérhetőek.

Tanácsadások:

  • Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
  • Pályázati és forrásteremtési tanácsadás
  • Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás
  • Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
  • Önkéntes-menedzsment tanácsadás
  • Pályázati kiírásokkal kapcsolatos tanácsadás önkormányzatok számára
  • Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztésére és erősítésére irányuló tanácsadás

 

 

Információs szolgáltatások: Egyesületünk Partnerségi Információs Napokat szervez a járásokban 2018-ban 30 alkalommal valamint külhoni szervezetek bevonásával a Szövetség a Közös Célokért működési területén összesen 5 alkalommal. Emellett kihelyezett tanácsadások, jó gyakorlat-kerekasztalok, sajtó-reggelik kerülnek lebonyolításra. Fontos feladatunk a rendelkezésre álló adatbázisok frissítése, kezelése.

Infokommunikációs szolgáltatások: Egyesületünk elektronikus hírleveleket küld a megye szervezeteinek havi rendszerességgel a Civil Információs Pontok információival. Az általunk összegyűjtött gyakran ismételt kérdéseket honlapunkon tesszük közzé. Mindemellett információkat biztosítunk a Minisztérium és az országos honlap felé.

Képzési és egyéb szolgáltatások: Képzések, tréningek, konferenciák, tanulmányutak szervezése az elmúlt években felmért igények szerint, a partnerkapcsolatok építése jegyében.

Együttműködések kialakítása: Egyesületünk számára továbbra is fontos az együttműködés kialakítása és megőrzése az országos CIC-hálózattal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a civil információs portállal és egyébb civil szolgáltatókkal.

Közmunkások foglalkoztatása: Egyesületünk számára továbbra is fontos az együttműködés fenntartása a munkaügyi kirendeltségekkel, a civil szervezetek humán erőforrásának javításában és a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése érdekében.

Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok fejlesztése: Célunk együttműködési megállapodás kötése a Szövetség a Közös Célokért szervezettel, melynek keretében a határon túli területeken tevékenykedő magyar szervezetek számára tanácsadási valamint érdekképviseleti tevékenységet látunk el. A magyar-külhoni magyar szervezetek kapcsolatainak erősítésére és a közös munka elősegítése érdekében információs napokat, látóutakat szervezünk, melyek célja a tanácsadás, közös projekttervezés, illetve programmegvalósítás.

Egyéb szolgáltatások: Egyesületünk Civil Információs Pontokat működtet, ahol járási szinten elérhetővé tesszük tanácsadási szolgáltatásainkat, valamint a helyi igényeknek megfelelően alakítjuk rendezvényeink témáit. Lehetőséget nyújtunk olyan infrastruktúra kölcsönzésére, amely lehetővé teszi a szervezetek gördülékeny működését, továbbá szakkönyvtári hozzáférést biztosítunk, iroda és adminisztrációt segítő szolgáltatásokat nyújtunk.