+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás

 Mi a társadalmi felelősségvállalás?

„Az ország felemelését csak a civil társadalom erősítésén, kiművelésén, befolyásának
szervezésén keresztül lehet megvalósítani.” (grf Széchenyi István)

A társadalmi felelősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás (Corporate social responsibility, röviden CSR) alapvetően egy üzleti fogalom, ami szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük során üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre. de ugyanígy a környezetre is kifejtett hatására.
Hivatkozás: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalati_felel%C5%91ss%C3%A9gv%C3%A1llal%C3%A1s

Napjaink sokirányú változásának folyamatai számos kedvezőtlen következménnyel járnak. A társadalmi problémák – globális és lokális szinten egyaránt – egyre szembetűnőbbek, és a társadalom normális/elfogadható működéséhez a társadalmi felelősségvállalás iránti, azaz az értékelvű magatartás iránti elkötelezettség a civil oldalról is hatékony kezelést, megoldást igényel. Felelős polgárként nem hagyhatjuk pusztán az államra/kormányra a fontos közösségi érdekek képviseletét, védelmét, a társadalmi problémák megoldásának, enyhítésének tevékenységét. Annál is inkább, miután a jelenlegi állami szerepvállalás leépülése (leépítése), visszaszorulása egyre jobban érezhető elsősorban a jóléti ellátások biztosításában, vagy más (pl. környezeti, emberjogi, esélyegyenlőségi stb.) problémák kezelésében, megoldásában.

Szervezeteink részére fontos és sürgető feladat, hogy minél többen megértsék a közösségért felelős cselekvés szemléletének fontosságát, beépítsék saját értékrendjükbe a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás értékét és igényét, egyben képessé váljanak az ez irányú aktivitás kifejtésére, illetve mások – akár személyek, akár szervezetek – erre való ösztönzésére, aktivizálására.
Hivatkozás: Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Dr. Nárai Márta Győr, 2011.

A társadalom egészében tudatosítani kell, hogy erős civil szektor nélkül nem lehet kihasználni az országban rejlő lehetőségeket, valamint az is szükséges, hogy a civil kontroll révén, a gazdasági és politikai döntések és folyamatok valóban a társadalom érdekeit szolgálják.

További aktív folyamatokat indíthat el annak tudatos felismerése, hogy környezetünk/közösségünk helyzetéért, életminőségéért mindenki maga is felelős, akár egyénről, csoportról, vagy szervezetről, intézményről, cégről legyen is szó. Valójában a társadalom minden szereplője képes segítséget adni a társadalmi részvételhez, részt venni a cselekvéshez szükséges mobilizálásban, ösztönözhetik a társadalmi felelősségvállalásba való bekapcsolódást, amellyel összességében a közösség, magának a társadalomnak a fejlesztését segítik elő.
Hivatkozás: Civil közélet  és a társadalmi szervezetek http://mkne.hu/NKNS_uj/civil_kozelet.pdf

Társadalmi felelősségvállalás tanácsadási program:

  • A CSR és PR szerepe a civil szervezetek életében
  • A PR a bizalomépítés művészete
  • Közönségkapcsolat (Public Affairs, PA)
  • Válságkezelés
  • Kampánytervezés
  • Prezentációs technikák
  • A rendezvényszervezés gyakorlata
  • Érdekgazdák (stakeholderek) szerepe a megoldási folyamatokban
  • Akciótervek kidolgozása az önkormányzati, piaci, civil szektor együttműködésére

 

Kérdés esetén érdeklődjön a megyei Civil Közösségi Központ munkatársainál
a 34/787-242-es vagy 20/236-2553-as telefonszámon,
a civil.kem@mntkem.hu e-mail címen
vagy személyesen irodánkban (Tatabánya, Kós Károly u. 2.)