+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Szervezetek listája

Ha ötleted sincs merre teljesítsd iskolai közösségi szolgálatod vagy szimplán önkénteskedni szeretnél, de fogalmad nincs merre tehetnéd meg, lefelé görgetve megnézheted járásonként mely szervezetek várják segítségedet.
A lista a Komárom-Esztergom megyei önkéntes fogadó szervezeteket tartalmazza a kapcsolattartók elérhetőségével.
Esztergom járás

Duna Múzeum Baráti Köre Egyesület

Esztergom

Önkéntes lehetőségek: A Duna Múzeum tevékenységének segítése, népszerűsítése. Rendezvényeken való közreműködés, elsősorban a gyermekek részére szervezett alkalmakon.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Fehér Györgyi múzeumpedagógus

06 20 535 57 51; irisz@dunamuzeum.hu

Bővebben: http://www.dunamuzeum.hu/index.php/hu/

 

Komárom – Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Esztergom

A szervezet tevékenységének rövid leírása: Négy telephelyen működtetünk bentlakásos szociális intézményt fogyatékkal és pszicho-szociális fogyatékkal élők részére, egy telephelyen időskorúak részére nappali ellátást biztosítunk.

Önkéntes lehetőségek: Kulturális, sport, egyéb szabadidős tevékenységekben, kirándulásokban, üdültetésben való részvétel; segítségnyújtás, kísérés, ill. ezen tevékenységek vezetése. Az otthon környezetének rendben tartásában való közreműködés: festési munkálatok, kerti bútorok karban tartása, növények ültetése, ápolása stb.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Szőke – Szabó Mónika

06 70 682 52 55; mail@kemiszi.hu

Bővebben: www.kemiszi.hu

 

Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

Lábatlan

A szervezet tevékenységének rövid leírása: Könyvtári és kulturális tevékenységek, szolgáltatások működtetése.

Önkéntes lehetőségek: olvasó szolgálati tevékenység, kulturális programok, rendezvények lebonyolításának segítése, környezetgondozás, igényfelmérés, piackutatás.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Szabó Ildikó

gerendayhaz@gmail.com

Bővebben: www.gerendayhaz.hu  

 

Laskai Osvát Könyv- és Papírkereskedő Bt.

Esztergom

A szervezet tevékenységének rövid leírása:

1.) Családi vállalkozásunk eddig három alkalommal ( 2018., 2019., 2020. ) szervezett Esztergomban Ünnepi Könyvhét programsorozatot, melyhez nagy szükségünk lett volna, és remélhetőleg a járvány elmúltával újra szükségünk lesz évente egy alkalommal: csütörtök, péntek, szombat, vasárnapján civil önkéntesek segítségére, a programok lebonyolításában: a látogatók útbaigazításában, könyvesek helyének kiosztásában, előadók fogadásában, fölkonferálásában, illetve előzetesen a plakátok, szórólapok terjesztésében.

2.) Havonta egy-két este könyvbemutatókat, helytörténeti előadásokat szervezünk az antikváriumban, ami előzetesen és az érdeklődők távozása után elég nagy pakolással jár: el kell tolni az antikvárium közepén álló polcokat, helyükre székeket kell lerakni. – Ha ebben a munkában tudna 1-2 szorgos kéz segíteni, nagyon örülnénk.

3.) Minden előadásunknál gondot okoz az előadásról reprezentatív fotók, video-felvételek készítése részben megfelelő színvonalú kamerák, részben munkaerő és pénzhiány miatt, ha valaki szívesen foglalkozna ezzel, akár pályázati pénzek előteremtésével, akár a képek, felvételek rögzítésével, internetes közzétételével nagyon boldogok lennénk.

4.) 2021. április 29-én pattant ki a fejünkből az egykori esztergomi tanítóképző főiskola, ma PPKE BTK Iohanneum kertjében Majaer Istvánnak emléket állító rózsakert alapítása, melynek ötletét nagy örömmel fogadta az intézmény gondnoksága. 10 db rózsatövet még az alapító napon el is ültettünk az egykor pompás – mára eléggé megfakult virágoskertben, lelkesen készülünk az egy hét múlva esedékes újabb ültetési akcióra – jól jönnének a segítő kezek az ültetésben, karbantartásban, továbbfejlesztésben.

Önkéntes lehetőségek:

– virágültetés
– kertgondozás
– szórólapok, plakátok kihordása, fölragasztása
– székrakodás
– vendégek fogadása, irányítása, koordinálása
– színpadi konferálás
– asztalok, székek pakolása
– szükség esetén szemétgyűjtés, takarítás

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Mezeiné Tomorszky Mária

30 376 81 01, laskaiosvatantikvarium@gmail.com

Bővebben: www.laskaiantikvarium.hu

 

Művelődési Ház-IKSZT-Könyvtár

Kesztölc

A szervezet tevékenységének rövid leírása: A helyi kulturális rendezvények szervezése, helyi közösségek támogatása, hagyományok őrzése, átörökítése.

Önkéntes lehetőségek: rendezvények segítése.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Barta Nikoletta

06 30 505 45 94

Bővebben: www.kesztolc.hu

Kisbér járás

Együtt Súrért Egyesület
Súr

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„Az Együtt Súrért Egyesület 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogjuk a településen élőket, a településért tenni akarókat.  Egyesületünk tevékenyen részt vesz a település kulturális és sportéletében, rendezvényei szervezésében, a hátrányos helyzetű csoportok élethelyzetének javításában.

Alapszabály szerinti fő célunk a településfejlesztési tevékenység, közösségfejlesztés, valamint sport, hobbi és szabadidő tevékenység. Cél szerinti tevékenységünk a környezetvédelem, az időskorúak támogatása, szociális tevékenység. Megalapítottuk és működtetjük a helyi Nyugdíjas Klubot.

Felvállaltuk a Házi Szolgáltatást, valamint az étel kiszállítás ellátását. A helyi önkormányzat képviselő testülete felkérte egyesületünket a Súri Értéktár Bizottság létrehozására. „

Önkéntes lehetőségek: rendezvény szervezésben segítség

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Pavlitzkyné Miklós Enikő
06 20 262 31 68, eniko.miklos@gmail.com

Bővebben: www.sur.hu

Kisbéri Protestáns Kör
Kisbér

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Szociális segítő tevékenység, kulturális,szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése. A városi Rózsakert gondozása.

Önkéntes lehetőségek:
Adományok csomagolása, átadása, raktárrendezés, takarítás, kertészkedés a Rózsakertben.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Vörös Zsóka
06 30 217 87 22

Bővebben: https://hu-hu.facebook.com/groups/969807423127084/

Komárom járás

Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Ács

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Közművelődési intézményként a település kulturális életének szervezése a feladatunk.

Önkéntes lehetőségek:
Rendezvényekhez kapcsolódó feladatok, kreatív feladatok, könyvtári szolgáltatások támogatása.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Balogh Attila
acsmuvhaz@gmail.com

Bővebben: www.acskonyvtar.hu

 

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület
Komárom

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„A Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület 2016-ban alakult társadalmi szükségletre. A megalakulás óta egész éves program- és szolgáltatás sorozattal várjuk az érdeklődőket, Szabadidős foglalkozásokat, fejlesztéseket, képzéseket, sport- és fejlesztő programokat tartunk a hozzánk látogatóknak.
Akkreditált rehabilitációs foglalkoztató vagyunk, megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű, hajléktalan kollégákkal működtetjük élményfarmunkat. Két hektáron gazdálkodunk, lovak, disznók, kecskék, különféle baromfi, kutyák, macskákat gondozunk, gombát termesztünk. Közösségi kertet működtetünk a helyi óvodával. Az egyesület, alapító tagja a Magyar Szociális Farmszövetségnek.

Támogatjuk a sérült gyermekeket nevelő családokat, farmunkon terápiás lovagoltatást folytatunk, terápiás állatsimogatót működtetünk.
Autista kollégáink, támogató munkakörnyezetben látják el az állatgondozói és kertgondozói feladatokat. Segítenek a csoportok fogadásában és gasztro élmények átadásában. Jógyakorlat és mintagazdaságként tartanak számon bennünket, mert értékteremtő munkát végeznek a nálunk dolgozók. Speciális igényű gyermekeket fejlesztünk napközis jellegű ellátásban, mozgás- zene terápiával, valamint napi szinten a tanulásban.

Klubjaink: kézműves, gasztro, kézimunka. Gyermekbáb csoportokat működtetünk; integrált és fogyatékkal élőkből állót. Uniós és határon átnyúló projekteket valósítunk meg.”

Önkéntes lehetőségek:
Rendezvényeken hostess feladatok ellátása, táboroztatásban a gyermekek szabadidős tevékenységeinek lebonyolításában való részvétel.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Schmelcz Géza Imréné
06 70 774 11 11, kemence.egyesulet@gmail.com

Bővebben: www.facebook.com/kemenceegyesulet

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Komárom

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„2016. január 1-től a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény két szervezeti egysége, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott családsegítési tevékenységet, valamint a család- és gyermekjóléti központhoz rendelt feladatokat.

A Központ végzi a szociális esetmunka hatósági jellegű feladatait, így a gyermek védelembe vételével, ideiglenes hatályú elhelyezésével, valamint a nevelésbe vétellel kapcsolatos esetmenedzseri feladatokat, mint például a javaslattételt, a gyámhatóság előtti megjelenést, illetve bizonyos esetekben részben vagy egészben a hatósági intézkedést követően a családgondozást, a családból kiemelt gyermek vér szerinti családjába való visszahelyezését követő utógondozói munkát, valamint a szociális diagnóziskészítést és a járási jelzőrendszeri tanácsadást is. A Központ további feladatát jelenti a gyermekvédelmi prevenciót és a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését célzó ún. speciális szolgáltatások biztosítása.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a lakóhely szintű szociális minimumszolgáltatásokat, vagyis a professzionális szociális munkán alapuló általános segítő feladatok ellátását jelenti. Ebbe a körbe tartozik az információnyújtás, a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés segítése, a jelzőrendszer működtetése, a kríziskezelés, a szociális, életvezetési, mentális, háztartási-gazdálkodási tanácsadás, az egyéni esetkezelés (esetmunka), a szociális csoportmunka és a közösségfejlesztés, valamint az általános gyermekvédelmi prevenciós tevékenység.”

Önkéntes lehetőségek:
Az intézmény munkájában – általában a szervezett akciók (élelmiszergyűjtések és -osztások, ruhaadományok válogatása és osztása, játszóházak és más szabadidős tevékenységek szervezése stb.) nagy segítséget jelentenek az önkéntesek, akik szabad akaratukból, díjazás nélkül, de előzetes felkészítés után és felügyelet mellett látják el mindazokat a feladatokat, amelyhez nem szükséges szakképzett munkaerő.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Benisné Varga Valéria
06 20 354 40 68     

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár

Almásfüzitő

A szervezet tevékenységének rövid leírása: Intézményünk öt telephellyel működik: Művelődési Ház, Közösségi Ház, Községi és Iskola Könyvtár, Sportház, Azaum Római Tábor.

Önkéntes lehetőségek: rendezvényekhez kapcsolódó feladatok, táborozáshoz kapcsolódó feladatok, animátor, frontszemélyzet

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Bekéné Magyar Melinda

30 298 30 70, muvelodesihaz@almasfuzito.hu

Bővebben: www.szabadidoalmasfuzito.hu www.azaum.hu

     

Oroszlány járás

OKRDSE,  Oroszlányi Karate Raion Dojo Sportegyesület
Oroszlány

A szervezet tevékenységének rövid leírása: Sportszervezet, karate

Önkéntes lehetőségek: a Dojo és környezetének tisztántartása.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Szlezák János
70 328 69 89

Bővebben: https://www.facebook.com/raiondojoOroszlany/

Szákszend Község Önkormányzata
Szákszend

A szervezet tevékenységének rövid leírása: önkormányzati feladatok ellátása

Önkéntes lehetőségek:
Táborozásban segítség, irodai munka, tereprendezési munkák.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Kovács Laura
kovacs.laura@oroszlany.hu

Bővebben: www.szakszend.hu

Tata járás

Áhi Jóga Egyesület
Tata

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Sport-és egészségmegőrző programok szervezése, lebonyolítása.

Önkéntes lehetőségek:
Sport-és egészségmegőrző programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Bacsárdi József elnök
06 30 349 32 63 ahijoga9@gmail.com

Almásfüzitői Sporthorgász Egyesület
Almásfüzitő

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Sporthorgászat biztosítása törvényes keretek között, környezetvédelem népszerűsítése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása az egyesület tagjai és családtagjai számára. Horgászversenyek rendezése, a horgászvíz környezetének ápolása, karbantartása.

Önkéntes lehetőségek:
Horgászvizünk és környezetének tisztítása, karbantartása – fűnyírás, erdős terület karbantartása, horgászverseny lebonyolítása.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Csapucha Árpád
06 20 381 19 15, csapuchaarpad@gmail.com

Bővebben: Almásfüzitői Sporthorgász Egyesület Facebook csoport

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Tata

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„Egyesületünk 1995-ben alakult Tatán. 2016-tól a Tata városával kötött Közművelődési megállapodás keretében közművelődési feladatot látunk el. Küldetésünknek tekintjük a térség kulturális és közösségi életében való aktív részvételt és a közösségi környezet- és természet védelmi oktatást.

Iskolai tanév rendszerben tartott ismeretterjesztő előadásainkkal az egész életen át tartó tanulás lehetőségét biztosítjuk az érdeklődő közönség számára. 2017 óta regisztrált önkéntesfogadó szervezetként is várunk önkénteseket, és az Iskolai Közösségi Szolgálat programban is részt veszünk. Részt vállalunk a térségben élő általános iskolás gyermekek tehetséggondozásában, fejlesztésében (MaTataTúra). Fiatal felnőttek számára lehetőséget nyújtunk iskolarendszeren kívüli szakma és jogosítvány szerzésre. Szervezetünk folyamatosan támogatja a meglévő közösségeket, és elősegíti újabbak létrejöttét. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés keretében 2018-ban létrehoztuk a Forrás Bevásárló Közösséget Tatán. Szerteágazó kulturális tevékenységi rendszerünkben szeretettel várjuk az érdeklődő önkénteseket.”

Önkéntes lehetőségek: Szervezési feladatok, adminisztrációs munka. 2014. október 3-tól: előadások előkészítése, előadások megtartása, rendezvények, programok előkészítése, lebonyolításának segítése. 2014. november 8-tól: a partnerszervezetek tevékenységében közreműködés, munkájuknak segítése.

Iskolai Közösségi Szolgálatosok fogadása.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Póczik Ernő
06 20 919 79 55, kepzesek@mznt.hu  

Bővebben: www.mznt.hu, https://www.facebook.com/mznttata

Neszmély Község Önkormányzata, Helytörténeti kiállítás, közművelődési színtér
Neszmély

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Neszmély kultúrájának és környezetének fejlesztése, a helyi hagyományok megőrzése, a település múltjának bemutatása.

Önkéntes lehetőségek:
„Programok, kulturális események előkészítési, szervezési, lebonyolítási feladataiba való bekapcsolódás. Kézműves foglalkozások előkészítése, lebonyolítása. Helytörténeti kiállítás gyűjteményének rendezése, alkalmanként felújítása, közönségszolgálat.”

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Soltész Babett
06 30 378 5280, solteszbabett1976@gmail.com

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár
Almásfüzitő

A szervezet tevékenységének rövid leírása: Azaum Római Táborban csoportok és egyéni látogatók fogadása, táboroztatás, rendezvények szervezése, lebonyolítása. A Művelődési Házban kiscsoportok, klubok tevékenységének segítése. / kamasz klub, nyugdíjas klub stb…/

Önkéntes lehetőségek: Gyermek felügyelet, front személyzet, csoport animálás, rendezvény előkészítés stb..

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Bekéné Magyar Melinda
melindabekene@gmail.com

Bővebben: www.szabadidoalmasfuzito.hu, www.azaum.hu

Tatai Hódy Sportegyesület
Tata

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Kajak-Kenu Sportegyesület vagyunk. Utánpótlás korú gyerekekkel foglalkozunk, illetve egyesületünket látogatják a szabadidős és masters kategóriájú sportolók is. Szezonálisan foglalkozunk kajak, kenu, sárkányhajó és SUP bérbeadással is. Időközönként egyesületünk szervez kajak-kenu versenyeket és sárkányhajó versenyt.

Önkéntes lehetőségek:
Hajótárolók takarítása, tereprendezés, eszközök karbantartása, Konditerem A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Czina László
06 30 580 04 49, laszloczina@gmail.com

Bővebben: www.tataihody.hu,     https://www.facebook.com/HodySportTata

Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület
Tata-Agostyán

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Helyi, térségi és régiós szintű természetvédelem, természetismeret, környezeti nevelés, környezetvédelem.

Önkéntes lehetőségek:
Települési, saját szervezésű klímavédelmi-környezetvédelmi-természetvédelmi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel, nyári természetismereti tábor lebonyolítása.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Oláh András elnök
zoldszigetkor@gmail.com     

Bővebben: www.zszk.hu

Tatabánya járás

Agora Nonprofit Kft.
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Az Agora Nonprofit Kft. sokrétű tevékenységet lát el, amelynek főbb célkitűzései közé tartozik a közösségépítés, a kultúra közvetítés, a szórakoztatás és a szolgáltatás. Helyi közösségeknek, alkotó és kulturális csoportoknak teret biztosít. Programjai minden korosztályt megszólítanak, kínálatában a sport, egészség, művészet, képzések és közösségfejlesztői folyamatok is megjelennek. Az Agora munkáját erős partneri kapcsolat jellemzi, amely kiterjed Tatabánya térségére is.

Önkéntes lehetőségek:
Animátori feladatok, rendezvényt támogató munka, színpadi előadások lebonyolításában segítő munka, műszakot támogató munka, közösségi folyamatok segítése.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Bihary Petra
06 70 455 98 89, bihary.petra@avertesagoraja.hu

Bővebben: www.avertesagoraja.hu

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Rászorultak, autista gyermekeket nevelő családok, fogyatékkal élők segítése, részükre kulturális és sporttevékenységek, programok, szervezése, lebonyolítása.

Önkéntes lehetőségek:
A fenti programok szervezésében, lebonyolításában történő részvétel.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Balatoni Norbert alapítványi kuratóriumi tag
balatoninorbert2@gmail.com

Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Környe

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Önkéntes tűzoltás, közbiztonság erősítése, prevenciós tevékenységek, polgárőrség, katasztrófavédelem. Önkéntes mentőcsoportként tevékenykedünk településünkön és a megye többi területén is.

Önkéntes lehetőségek:
Prevenciós feladatok, rendezvényelőkészítés, lebonyolítás, gyakorlatok előkészítése, részvétel, szer és épület karbantartás.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Popovics Milán
06 30 946 92 02, kornye.tuzoltosag@gmail.com        

Bővebben: www.kornyepote.hu, www.facebook.com/kornye.polgarorseg

Lángos Józsa Tatabánya Kertvárosi Sakk-kör Egyesület Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„A sakkjáték népszerűsítése, ehhez kapcsolódó programok, folyamatok lebonyolítása, versenyszerű sakkozás biztosítása egyéni és csapat szinten. Szabadidős és kulturális események létrehozása. támogatása, népszerűsítése.”

Önkéntes lehetőségek:
Programok előkészítése, segítése, információs, adminisztrációs tevékenység.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Pákai Ernő
langossakk@freemail.hu       

Bővebben: https://www.facebook.com/L%C3%A1ngos-J%C3%B3zsa-SAKK-Egyes%C3%BClet-Tatab%C3%A1nya-180143202196591/

Majki Népfőiskolai Társaság
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház; Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetése.

Önkéntes lehetőségek: rendezvényeken elő- és utómunkálatok, kertszépítés, kerítés-, falfestés

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Baginé Keveházi Ágnes
06 34 787 242, info@mntkem.hu       

Bővebben: www.mntkem.hu

Peron Music Alapítvány
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
A Peron Music Alapítvány fő tevékenysége 2019-től a Peron Tehetségközpont üzemeltetése Tatán (Tanoda tér 5/a), ahol alternatív módon könnyűzenei oktatást folytatunk. A célcsoport a fiataloktól egészen az idős korosztályig terjed. E mellett több pályázati projektet és képzést valósítunk meg, ahol a zenei tehetségfejlesztés, az alkotás központúság, a közösségfejlesztés, az ifjúsági programok, színvonalas koncert élmények biztosítása és a zeneipar szerteágazó témáiban a tudásnövelés a célunk.

Önkéntes lehetőségek:
Koncertek, rendezvények alatt a háttérszervezői munkálatok (ruhatárazás, előkészítés, jegyszedés stb.), A Tehetségközpont népszerűsítése több platformon, egyéb kreatív ötletekre is nyitottak vagyunk.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Csalai Judit
06 30 680 44 55, csalai.judit@peronmusic.hu

Bővebben: www.facebook.com/tehetsegkozpont  vagy www.facebook.com/peronmusic

Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Területi múzeum, fő gyűjtőterületek: ipartörténet, régészet, iskolatörténet, új- és legújabbkor. A bányászati emlékek megőrzése, a bányász hagyományok ápolása, a kortárs művészetek támogatása, változatos közművelődési programok és rendezvények szervezése, rendszeres időszaki kiállítások rendezése.

Önkéntes lehetőségek:
Tárlatvezetés, rendezvények lebonyolításának segítése, teremőrzés, a Bányászati és Ipari Skanzen parkosítási munkáiban való részvétel.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Taizs Gergő
kommunikacio@tbmuzeum.hu         

Bővebben: www.tbmuzeum.hu  és www.facebook.com/TatabanyaiMuzeum

Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Lakossági, diák- és szabadidősport tevékenység

Önkéntes lehetőségek:
Rendezvényszervezés közreműködői munka, regisztrációs feladatok, sportjáték moderátorálás.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Kiliánné Nagy Melinda

Bővebben: www.tbsport.hu

Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Tatabánya területén önkéntes tűzoltás, eltűnt személy keresés, elsősegélynyújtás, polgári védelem.

Önkéntes lehetőségek:
Önkéntes tűzoltás, eltűnt személy keresés, elsősegélynyújtás, polgári védelem.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Körösladányi Zsombor
06 30 307 31 05, tb4x4pv@gmail.com

Bővebben: www.tb4x4.hu,  https://www.facebook.com/tb4x4

Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása: bölcsődei ellátás

Önkéntes lehetőségek:
Gyermekek játék tevékenységének figyelemmel kísérése, dekoráció készítés, udvar szépítése.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Farkas Tünde
tebolcsi@gmail.com   

Bővebben: www.tatabanyaibolcsodek.hu

 

Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.

Önkéntes lehetőségek:
Rendezvények lebonyolítása során, nevezési irodában, versenyzők irányításában, pálya építés-lebontásban.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Rónai Ferenc
info@tktk.hu 

Bővebben: www.tktk.hu

Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesület
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Elsősorban Tatabánya és kistérsége lakosságának klímatudatos ismereteinek bővítése.

Önkéntes lehetőségek:
Városi, saját szervezésű klímavédelmi-környezetvédelmi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Boda Andrásné elnök
tatabanyaiklimakor@gmail.com

Bővebben: www.kornyezetvaltozas.lapunk.hu

Turul’s Miners Sportegyesület
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:

„Röviden, rólunk, néhány gondolat
A csoportot egy baráti kör keltette életre 2019-ben, akkor még csak egy fantázia névvel, ami a Turul’s Miners Szurkolói Baráti Társaság volt. Majd egyesületté alakultunk, és a Turul’s Miners Sportegyesület nevet vettük fel. Hosszú évek óta a Tatabánya kézilabda meccseire járunk szurkolni. Van, aki már 20 évvel ezelőtt is a lelátón buzdította a csapatot. Fontos kiemelni, hogy a csoport tagjai közül szinte mindenkinek a gyermeke részt vesz Tatabánya sportéletében, sokuk városi vagy környékbeli utánpótlás csapatokban játszik.

Már az egyesületté alakulás előtt is sokat tett a tagság a szurkolás minőségének és a szervezettségének javításáért, a mérkőzések alkalmával a lelátón több komoly koreográfiát, kiírást csinált. Az egyesület vezetői jó kapcsolatokat ápolnak tatabányai sportegyesületek vezetőivel, valamint edzőivel is.

Az Egyesület céljai között azonban nem csak a szurkolás szerepel! Ahogy az Európai Sport Charta is kimondja, az egyik fontos cél a „társadalmi kapcsolatok teremtése”.
Ennek megfelelően:
– 2019-ben hagyományteremtő módon meghirdettük az ún. „szurkolói felvonulást”. Ebből ez-idáig hármat bonyolítottunk le, s mindhárom nagy létszámmal zajlott. A legnagyobb „vonuláson” körülbelül 250 ember vett részt.
– Részt vettünk a tatabányai Mellrák elleni kampányban, ahol aktívan segítettük az esemény promotálását, valamint sok pénzt is gyűjtöttünk az „Apró Pink Szalagok” eladásával. Az összegyűlt összeget ünnepélyes keretek közt adták át a tatabányai kórháznak.
– 2020. augusztusában nagyszabású szemétszedési akciót hirdettünk a Turul Madárhoz és annak környékére, közös szervezésben a Tiszta Tatabányáért Egyesülettel és a 10 Millió Fa mozgalommal, valamint a Kék Tigrisek Sportegyesülettel. Az eredmény minden várakozást felülmúlt, több mint 100 ember gyűjtötte aktívan a szemetet, több mint 70 zsák szeméttől szabadítottuk meg a környezetünket. Erről több média is beszámolt akkor. Az esemény fővédnökének megnyertük Reviczky Gábor művész Urat.
– 2020-ban aktívan részt vettünk Burinda Zsombor SMA beteg kisfiúnak szervezett adomány- és kupakgyűjtésben.

Természetesen ezekkel az eseményekkel nem ér véget az Egyesület tevékenysége, Sőt…….

Céljainkat mindig közösen fogalmazzuk meg, programjainkat együttes munkával szervezzük, hajtjuk végre.”

Önkéntes lehetőségek:

Társadalmi megmozdulásokban való részvétel, megnyert pályázatokban való segítség, gyűjtési akciókban való részvétel és segítség (szemétgyűjtés, pályázatoknál aktív megvalósító munka, szervezési feladatok, rendezvényeken pakolás, adminisztrációs feladatok, stb)

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Hajas Péter, Bukó Mihály, Erős Árpád
tmtb2019@gmail.com            

Bővebben: https://www.tmtb.hu/

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
„A látássérültek egyéni és kollektív érdekvédelme, érdekeik kifejezése és érvényesítése céljából együttműködünk az érdekünkben eljáró szervezetekkel, szakemberekkel, információs és tanácsadói szolgálatot működtetünk annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket koordinálni tudjuk. Ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújtunk a szociális ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, a célcsoportot érintő jogszabály változásokról, az igénybe vehető rehabilitációs lehetőségekről, az egyesület és az Országos Szövetség, valamint más szervezetek, intézmények által a látássérülteknek nyújtott szolgáltatásokról (egészségügyi, rehabilitációs, segéd- és egyéb önálló életvitelt elősegítő eszközök megismertetése, beszerzése, vakvezető kutya igénylés, NEAK támogatások stb.) Az ügyintézéseknél közhasznú szervezetként – tagsági viszonytól függetlenül minden hozzánk fordulónak segítséget nyújtunk, szükség esetén jogász segítségét igénybe véve.

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk, főként tanintézményekben, érzékenyítő programok, csörgőlabda sportbemutatók és esélyórák keretében. Továbbá városi családi napok és civil szervezetek hasonló célú rendezvényein mutatjuk meg a látássérültek életviteli nehézségeit, speciális segédeszközeiket, a helyes segítségnyújtás alapjait, a helytelen segítségnyújtás veszélyeit, a verbális kommunikáció fontosságát. Ezen személyes találkozások keretében a többségi társadalom megismerheti, hogyan tanulnak, dolgoznak, közlekednek, sportolnak és végzik mindennapos tevékenységüket azok, akik a látásukat a többi érzékszerv használatával kénytelenek pótolni és sok esetben szorulnak a többségi társadalom odafigyelésére.

Képzésekkel segítjük elő a speciális kommunikációs lehetőségek megismerését, használatát (Braille írás, vak infokommunikációs eszközök), tanácsadással és együttműködéssel a megfelelő rehabilitációs formákhoz segítjük a látássérülteket, segédeszköz beszerzésekkel, bemutatókkal, kölcsönzésekkel az önálló életvitel elősegítésére törekszünk.

A szabadidő hasznos eltöltésének jegyében kulturális, egészségmegőrző, sport, szórakoztató és mentálhigiénés programok szervezésével állunk a Sorstársak rendelkezésére, speciális igényeiknek és lehetőségeinek megfelelően.

Csörgőlabda Szakosztályunk rendszeres edzési és sportolási lehetőséget biztosít a látássérült fiataloknak, hazai és nemzetközi bajnokságokon, kupákon. A Szakosztály a versenysport mellett törekszik a sportág ismertségének növelésére is, csörgőlabdát népszerűsítő bemutató programokat szervez. „

Önkéntes lehetőségek:
Felolvasás, személyes kíséret biztosítása, sport tevékenységhez segítségnyújtás, labdaszedő, pályajelzések felhelyezése

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Nagyné Papp Edit
06 34 317 559, vgykeme@gmail.com

Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
Vértesszőlős

A szervezet tevékenységének rövid leírása: bölcsődei ellátás, óvodai nevelés

Önkéntes lehetőségek:
Kertgondozás, sport tevékenységek, kirándulások, rendezvények lebonyolításában való közreműködés

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Kontakt személy: Törökné Pátrovics Erika intézményvezető
ovodavezeto@vertesszolos.hu

Bővebben: http://samufalviovoda.hu/

Vidámságok Háza Óvoda-Bölcsőde
Tatabánya

A szervezet tevékenységének rövid leírása:
Az intézmény alapfeladata a gyermekek nappali felügyelete, szakszerű gondozása-nevelése, testi-, lelki-, szellemi fejlődésük elősegítése az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével.

Önkéntes lehetőségek:
Udvari karbantartó munkálatok, takarítás.

A szervezet önkénteseket és IKSZ keretében tevékenykedő diákokat is fogad.

Bővebben: vidamsagokhaza@gmail.com
www.vidamsagokhaza.hu