+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Megvalósult programjaink a 2018.január 1. és 2018. június 30. közötti időszakban a Nemzeti Tehetség Program keretén belül

 

Pszichológiai tanácsadás
A pszichológiai tanácsadás során a családokkal való kommunikáció kapcsán sikerült elősegíteni a társadalmi értékrendnek megfelelő kommunikáció kialakítását, valamint a szorongás kezelési technikáinak megtanítása is sikeresnek volt mondható. A tehetséges gyermekek lelki békéjének megteremtését, a szülők alkalmazkodóképességének fejlesztését szakemberi tanácsadás során segítettük elő. Illetve a szakemberek bevonásával biztosítottuk a lehetőséget hogy az érdeklődők az érdeklődésüknek megfelelően elmélyülésének az adott témakörben. Pszichológiai tanácsadás különböző időpontokban kivitelezett tehetséggondozás kapcsán a személyes konzultáció lehetősége mindig nyitott lehetőségként rendelkezésre állt a tehetséges gyerekeknek, hozzátartozóiknak, szüleiknek, melyek alkalmával az önbizalom növelés technikáját is eltudták sajátítani. A tehetséggondozás és fejlesztés során a szakértő szem előtt tartva az életben előforduló szituációkat, feszültségoldó és szorongásbéli tanácsokkal látta el a résztvevőket. A program során megvalósuló személyes konzultációkon a viselkedésterápia módszerének alkalmazása is megismerésre került. A pozitív megerősítésekkel, a sikerélmény generálásával csökkenteni tudták az érintett delikvensek a kialakuló egymásközti vagy családon belüli feszültségeket.
A pszichológiai tanácsadás tematikája:

 • A szülők szerepe a tehetséggondozásban
 • Önismeret érzelmi összetevőjének jelentősége
 • Énintegritás
 • Kommunikáció másokkal
 • Deviáns viselkedés
 • A szorongást feloldását segítő technikák elsajátítása

Alkotónap – Cérnaműhely
Az Alkotó nap-cérnaműhely foglalkozás alkalmával megismerkedhettünk az alapanyagokkal és az adott témakörhöz kapcsolódó technikákkal. A foglalkoztató a szemléletformáló tevékenység minden pillanatában a program célját szem előtt tartva, a tehetséges gyerekek felfedezését, a kézügyesség fejlesztését és a technikában való jártasság elsajátítását szorgalmazta. Így kipróbálták magukat az adott témakörben, érdeklődés esetén elmélyülhettek az adott kézműves tevékenységben úgy, mint a fonás rejtelmeiben, a manuális és finommotorikai kézügyességet fejlesztve. A cérnaműhely foglalkozások során nemcsak a kézügyesség fejlesztés, hanem a műszaki ismeretek, gépi ismeretek is elsajátításra kerültek. A tehetséges gyerekek bepillanthattak a textil művészeti irányokba, ahol a különböző textilek felhasználásával és gépek alkalmazásával néhány technika elsajátítására is sor kerülhetett. Többször visszajeleztek a családok, szülők, gyermekek, hogy milyen jó, hogy ezekbe a kézműves tevékenységekbe eme programok alkalmával bepillanthattak. Legfőképpen a régi hagyományokat is felelevenítő varrás rejtelmeibe, hiszen ez már egyáltalán nem tanított tevékenység, melybe kevés helyen lehet bepillantást nyerni, illetve elsajátítani az adott technikákat.
Igény merült fel a saját kézműves termékek megvalósítására is a program során, mint tapasztalat elmondható, hogy a sok különböző korosztály nagyon szívesen alkotott, dolgozott együtt, így hasznosan töltve az időt. De azt sajnálattal konstatálták, hogy a foglalkozások korlátozottak, lehetnének akár rendszeresebbek, többszöri alkalmat felölelőek.
Ezen foglalkozások alkalmával a Crazy technika megismerése és megtanítása, a kis puhaságok megvarrása, gépek használatának megtanulása, nagy segítséget ad a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. A foglalkozás során elsajátították továbbá a tömés technikát, a szabás mibenlétét, az eszközök alkalmazását és az összeállítás fortélyait. Megismerésnek kerültek a textilek díszítése, szabás-varrás késztermék előállításával. Hangsúlyozásra került a saját alkotás öröme, mely során a bizalomépítésre és a személyiségek megnyílására is sor került.

Jobb agyféltekés rajzolás
A jobb agyféltekés rajzolás foglalkozás típusa ART művészet, amit Abonyi Ria grafikus tartott. A foglalkozások során a negatív tér, mint módszer került elsajátítására. Ebben a fantázia, mint az elképzelés megvalósításának és a kompozíció megalkotásának a technikája került előtérbe. A tanfolyam folytatásaként a képzőművészeti tevékenységben a tanítás alapja a megfigyelőképesség fejlesztésére, a formák értelmezésére irányult.
A tevékenység folytatásaként szivárvány foglalkozás valósult meg, mely program témája a selyemfestés volt. A program típusát tekintve iparművészeti foglalkozás volt, melyben a legfőbb módszertani tevékenység, a festés képességének elsajátítása, az anyagismeret és a stílusokban való eligazodás volt. Elsőd rendű szemléletformáló szempont a saját ízlésvilág kibontakoztatása és a tehetséges gyerekek az iparművészeti ág eme területében való felismerése. Ez a technika megismerése nagy hatást gyakorolt az ifjúsági korosztályra, visszajelzésként jelezték, hogy sajnos a selymet és a selyem festési technika festésére alkalmas eszközök használatát egyáltalán nem ismerték.

Ifjúsági Klub Foglalkozás
Az Ifjúsági Klub foglalkozások során, a zeneművészet, az informatikai eszközök, a modern technikai eszközök sajátosságainak megismerése volt a legfőbb cél. Ezen eszközök egészséges használatának alkalmazása a szabadidős tevékenységekben. Itt különös tekintettel élveztek a tehetséges és a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, hiszen ők a hátrányos helyzetükből adódóan kevésbé jutottak eddig ilyen eszközök és gépek közelébe. A zenei eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó informatikai rendszerrel kipróbálhatták magunkat az adott témakörben és ezáltal számtalan érdeklődési pont került felvetésre. Ezt figyelembe véve, a foglalkoztatók igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy a tehetséggondozás során a kérdések válaszra találjanak, illetve a képzés gyakorlatorientált legyen. A gyerekekre jó hatással voltak ezek az ifjúsági klubfoglalkozások, hiszen nemcsak zenei művészeti formák szűk körét ismerhették meg, hanem bepillantást nyerhettek a zeneművészet más ágaiba is. Úgy, mint, a klasszikus zene és a dzsessz világa, melyet zenés, játékos activity kérdésekkel, foglalkozásokkal színesítettük.
Az Ifjúsági Klubfoglalkozás összetartó erejét és a csapatszellemet tükrözi a zenés játékos foglalkozások során készített közös fotóalbum. A fotózás megjelenítése a zene segítségével témájú tevékenység során, a célcsoport jó hangulatban megtanulhatta a csapat összetartó erejének jelentőségét.

Ifjúsági klub foglalkozás tematikája:
⁃ A tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek megismertetése a modern zenei eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó informatikával. Hatásai; kipróbálhatták magukat az adott témakörben, érdeklődés esetén elmélyülhettek benne. A pozitív megerősítés és sikerélmény generálásával csökkentettük a veszélyeztetett csoportban kialakuló feszültségeket is.
⁃ A tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek megismertetése a modern zenei eszközökkel és társasjátékokkal. Hatásai; kipróbálthatták magukat az adott témakörben és sikerélményben volt részük.
⁃ A fotózás megjelenítése a zene segítségével elnevezésű közösségformáló program, hatása: pályaválasztásnál is hasznosulhatnak a tanultak. Voltak benne kreatív programelemek, melyek a konfliktus feloldását segítették, továbbá a tehetség kibontakozását segítő programelemek, melyek az interperszonális lehetőségek kibontakozását, a tehetség, a tudás értékének tudatosítását célozták meg.

Média Klub
A Média Klub foglalkozások alkalmával a foglalkoztató tematikusan igyekezet elsajátítatni a célcsoporttal az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységeket, a tehetséggondozás, a szemléletformáló tevékenység mellett gyakorlatorientált képzést kivitelezte, A foglalkoztató által kialakított tematikán keresztül sajátították el a gyereket az új eszközök, az iPad, az egyes alkalmazások helyes használatát, valamint az informatikai eszközökön való adatáramlás és rendszerezés lehetőséget. A szemléletformáló és a figyelem felhívó szerep nagyba megvalósítása került. Tudjuk, hogy az informatikai eszközök függőséget is tudnak okozni, ezért a helyes használatuk megtanítása a tehetséges gyerekeknek és a szemléletformálás volt számos klubfoglalkozás kiemelt része.
A rajzos, illetve a klubfoglalkozások során megismert alkalmazások nagy hatással bírtak a gyerekekre a szülők visszajelzései alapján. Megjelent a családi életben technikai és az új modern eszközök ésszerű „használatának módszertana.
A Média Klub tematikája:
⁃ Az applikációkban lévő lehetőségek, tehetséggondozás, gyakorlatorientált képzés
⁃ Az internet használatának veszélyei foglalkozás, tehetséges gyerekek tanítása
⁃ A fotózás rejtelmei iPadon, klub foglalkozás során bevezetés a fotózás technikai lehetőségeibe
⁃ Az informatikai eszközökön való adattárolás és rendszerezés lehetőségei
⁃ Az informatikai eszközök függőséget is tudnak okozni, tehetséges gyerekek tanítása
⁃ Rajzos alkalmazások, foglalkozás formájában

Kézműves Foglalkozások
A Nemzeti Tehetség Program keretében különböző kézműves foglalkozások is megvalósultak.

 • Dekupázs
  Dekupázs technika is elsajátításra került, mely során szülők is jelen voltak. Ebben az iparművészeti tevékenységben a kézügyesség és a jóízlés fejlesztése, illetve a hasznos tárgy elkészítése volt a legfőbb cél. Valamint az újrahasznosítás szemléletmódjának elsajátítása, a pontos részletek kimunkálására való törekvés is nagyon fontos eleme volt a foglalkozásoknak.
 • Betontechnika
  A kézműves foglalkozás keretein belül megvalósított beton technika, betondísz készítése, mint iparművészeti foglalkozás típusán belül a célkitűzés az új technika megismertetése, a tehetséges gyerekek kézügyességének fejlesztése, illetve hátrányos helyzetű gyerekek megismertetése az új technikával volt. Ez az iparművészeti foglalkozás során a technikai folyamatok együttes használatának elsajátítására, mint a betonkötés technika megismerésére is sor került.

Paverpol ökotechnikai textílszobrászat
A paverpol textil szobrászat foglalkozások során, az ART művészeti technikában rejlő lehetőségeket sikerült megismertetni a tehetséges gyerekekkel. A szobrászat alap technikáinak elsajátítása, a manuális kézügyesség fejlesztése, a térben való elhelyezkedése a tárgyaknak és a kreatív gondolkodás, mint szemléletformáló tevékenység is megtanításra került. A különböző textilek alkalmazása kompozíciókká való varázsolása a térlátást fejlesztette. A Tehetséggondozó foglalkozásokon belül az anyagismereten kívül és a kézügyesség fejlesztésen kívül saját készítésű ajándékok is elkészülhettek, melyek pozitív megerősítésként szolgáltak és sikerélményt generáltak az adott célcsoportban. A gyermekek alkothattak ékszertartó vázát és virágokat. Ezen új kézműves technika megtanulása során az újrahasznosítás fontossága, mint egy szemléletformáló hatás nagyban hangsúlyozandó pozitív hatásként.

Scrapbook
A scrapbook kézműves foglalkozás során az egyik fő irányvonal a tavaszra hangolva téma volt, amiben a tehetséges gyermekeket sikerült megismertetni a sablon vágógép használatával és az ebből következő alkotás lehetőségeivel. A különböző sablon vágó kések biztonságos használata és a sablonok elkészítése volt az adott cél, illetve egy adott díszítő elem, mint például szív, virág, ló girlandok elkészítése. Ezt a foglalkozást rettenetesen szeretik a gyerekek. A foglalkozások során megmutatkozott a kreatív gondolkodás és a saját alkotás öröme. A gyermekek a foglalkozások után a szülőknek elmondták, hogy ők is szeretnének ilyen további sablonokat és dísztárgyakat készíteni, amit saját kezűleg megalkothatnak. Úgy gondoljuk, ez pozitív hatással bír az ifjúságra, hiszen felmerült bennük az ajándéktárgyak saját kezű elkészítése.

Kavicspontozás
A kavicspontozó kézművesfoglalkozás során a kavicsokkal való dekorációk lehetőségeinek tárháza került kivitelezésre. A pontozási technika, a festés tanítása volt az elsődleges, miközben a gyerekek a finommotorikus új mozgást gyakorolhatták, mely technika alkalmazása nagyban segíti őket további iskolai tanulmányaik során, mind a szépírás, mind pedig a türelem, az egymásra figyelő, csendes, fegyelmezett tevékenység, az ízlésvilág formálása területén. A kavicspontozás másik tematikai részében a képzőművészeti elemként is megjelenítendő alkotások, mandalák készültek. Az elkészült alkotások hűen tükrözték az egyes alkotók ízlésvilágát.

Családi Farsangolás
A Nemzeti Tehetség Program rendezvényén belül valósítottuk meg a családi farsangolást. A program legfőképpen a hagyományok ápolására, a hagyományőrzésre, mint egy fajta szemléletformáló tevékenység koncentrált.
A jelmezek készítése során a hagyományok megismerése és a közösség formálás volt a legfőbb cél.

Családi Nőnapi rendezvény
A családi nőnapi rendezvény programtípusát tekintve, iparművészeti tevékenységként került megvalósításra. A családi programban anyukák, gyermekek vettek részt. A tehetséges gyermekek részt vettek a közösség teremtés programjában, ahol a formatervezés és az iparművészet egyik eleme, a virág készítés került kivitelezésre. A cserépbe készített virágok nagyon nagy hatással voltak az anyukákra és a gyermekekre is egyaránt. Egy fajta ajándékul vitték a család női tagjainak a saját készítésű alkotásokat, ahol a személyes jellegű ajándék nagy örömet okozott mindenkinek.

Tehetségek Ifjúsági Klubja
A Tehetségek Ifjúsági Klubja foglalkozás rendezvényei keretében hallásfejlesztő, közösségfejlesztő óra került megvalósítása. A program kapcsán célként fogalmazódott meg az informatikai ismeretek elsajátítása a modern eszközökön keresztül. Illetve az, hogy az informatikai ismeretek megerősítésével a gyermekek kipróbálhassák magukat az adott témakörben, érdeklődés esetén elmélyülhessenek benne. A foglalkozás a madarak és a bogarak témakörében zajlott, mely láthatólag nagyon érdekelte az ifjúságot. Legnagyobb hatásai, a modern eszközök ésszerű használatának módszertanának megvilágítása, a csapatépítés, a közös csapatmunkában való részvétel, az egymás iránt érzett türelem és empátiának hangsúlyozása, szemléletformáló tevékenység biztosítása.

Családi Bográcsozás
A Családi Bográcsozás keretében megrendezett családi programban családi vetélkedővel, játékos elemekkel fűszerezve szerveztünk közös sütés-főzést. Szemléletformáló tevékenysége, a csapatépítés, a csapat összetartó erejének, a közös kommunikáció használatának megerősítésében mutatkozott meg. A közös élményszerzésen alapuló, a szabadidőben hasznosan eltöltött tevékenység mellett fontos hatásként jelent meg a sütés-főzés rejtelmeibe való bepillantás is.

Főző Klub
A Főző Klub rendezvények során a palacsinta elkészítés technikáját ismerhették meg a leginkább hátrányos helyzetű résztvevők. A sok család részvételével lezajlott sütés során a közös élményszerzés, a kikapcsolódás mellett, nagy örömet okozott a gyermekeknek a palacsintasütés élménye. Nagyon sok visszajelzés érkezett arról, hogy a programok egyik legjobb eleme volt ez.
A Főző Klub foglalkozás keretén belül kétszer öt napos főző klub rendezvény is megvalósításra került. Ennek keretében családi program során csoportos nappali főzős együttlétet szerveztünk, amely legfőbb program eleme a kikapcsolódás és a szórakoztató foglalkozás volt, a csoportos sütés, a közös élmény, közös időtöltés alkalmával.

Pingi-Pongi Társulat
A kézműves és a főző foglalkozásokon felül pingpong társulati rendezvényt is megvalósítottunk. Ebben az esélyteremtést és a tehetséggondozást a sport révén, valamint a csapatjátékban való fejlődést, a közösségi szemléletformálást valósítottuk meg. A program kapcsán asztalitenisz verseny rendeztük meg, gyermekek és szülők részvételével.