+36-34/787-242 info@mntkem.hu
A Majki Népfőiskolai Társaság 1992-ben alakult közhasznú egyesület. A klasszikus népfőiskolai tevékenység mellett elsősorban civil szervezetek, szociális, közművelődési és oktatási intézmények számára szervezünk képzéseket Komárom-Esztergom megyében. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, valamint a Civil Információs Centrum címbirtokos szervezeteként a tatabányai iroda mellett a megye további öt járásában, partnerszervezeteinkkel hálózatban együttműködve biztosítjuk tanácsadó és információs szolgáltatásainkat az egyesületek, alapítványok, állami és önkormányzati szervezetek részére.

 

Megyei CSEÖH feladata:

 • Esély Órák

Az Esély Órák szervezésével az volt a célunk, hogy a különböző életkorú résztvevők (gyerekek és fiatalok) számára lehetőséget biztosítsunk a fogyatékossággal élő emberek speciális élethelyzetének megismerésére, illetve arra, hogy hiteles személyektől tájékozódhassanak a romák integrációjáról és a generációk közötti együttműködésről. Programunk a fiatalok elfogadó attitűdjének erősítését volt hivatott szolgálni a társadalom sokszínűsége iránt.

Célcsoportok: óvodás, alsó és felső tagozatos korosztály, középiskolások
Helyszín: általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények
Időpont: 2019. április – 2020. március

 

 • Esély Sportnap

A fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű csoportok, illetve a többségi társadalom tagjai számára az Esély Sportnap egy olyan nagy jelentőséggel bíró sportesemény, mely lehetőséget biztosít a közös sportolásra. A rendezvény célja, hogy az együttes sporttevékenység élményén keresztül alkalmat nyújtson a találkozásra, egymás megismerésére, ezáltal a résztvevőkben erősödjön egymás iránt az elfogadó hozzáállás. Az Esély Sportnap számtalan játékos, érzékenyítő programelemmel telített projekt volt. Szélesítettük az esemény alapprofilját, ugyanakkor szem előtt tartottuk a fő célkitűzést, vagyis azt, hogy egy olyan rendezvény szülessen meg szervezésünkben, mely a fogyatékossággal élő és az ép résztvevők között közös sportolási lehetőséget biztosít.
Célcsoportok: fogyatékossággal élők, középiskolások, általános iskolás gyermekek, főiskolás fiatal önkéntesek, pedagógusok, megyei partnerek, népszerű helyi sportemberek
Helyszín: Tatabánya Sárberki Általános Iskola vagy Oroszlány, József Attila Általános Iskola
Időpont: 2020. február

 

 • Esély Nap

Az általunk tervezett program célja illeszkedik az országos célkitűzésekhez, az esélyteremtéssel kapcsolatos üzeneteket és információkat szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel. Az Esély Nappal csatlakozunk a CSEÖH működésének egyik alapvető célkitűzéséhez és mi is törekszünk a társadalmi szemléletet pozitívan formálni a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő emberekről.
A rendezvény primer célja, hogy az eseményen való részvétel csökkentse a helyi lakosság előítéletét, erősítse a résztvevők toleranciáját a hátrányos helyzetű csoportok problémáival szemben.
Célcsoportok: óvodások, általános és középiskolások, fogyatékossággal élő személyek és a teljes lakosság
Helyszín: Tatabánya, A Vértes Agorája
Időpont: 2019. június 23.

 

 • Generációk együttműködését erősítő pilot jellegű program

Az Idősek Világnapjához (október elsejéhez) kapcsolódóan szakmai fórumot szervezünk a különböző generációk egymásra találása érdekében megvalósítandó generációs együttműködő nap kapcsán a helyi idősek és fiatalok, illetve különösen az Y generáció bevonásával. A rendezvénnyel célunk a generációk közötti szakadék eltüntetése.
A hónaphoz kötődően a Zene Világnapjára (melyet szintén október elsején ünneplünk) is alapozva kívánjuk megszólítani az Y generációt. A generációk együttműködését szem előtt tartva a világnapokat összekapcsolva közelítjük egymáshoz az idősebb és a fiatalabb korosztályt. A hagyományőrzés fontosságát is hangsúlyozni kívánó programban az étkezéshez fűződően a Tojás Világnapját (október második péntekjét) hívjuk segítségül. Az idősek a saját régi receptjeikre támaszkodva átadhatják tapasztalataikat egy közös tevékenység, étkezés alkalmával, mellyel megalapozhatjuk a közös élmények átélését. A generációk közötti szakadék lebontását segítő program az önkéntességre és a szabadidő hasznos eltöltésére is irányulhat. A diákok a közös alkotás élményén keresztül megvalósított origami világnap alkalmából elkészített virágokkal köszönhetik meg az időseknek az általuk átörökített tudást. A program célja a helyi, illetve települési, közösségi szintű lakosság szemléletformálása, mely a generációk együttműködését erősíti.
Célcsoportok: önkéntesek, aktív munkaerő, nyugdíjas korosztály, köznevelési intézmények diákjai, ifjúság, Y generáció, középiskolások
Helyszín: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
Időpont: 2020. október

 

 • Akadálymentes színházi előadás

Egyaránt hirdetünk előadásokat a fogyatékossággal élők és a többségi társadalom tagjai számára, így elősegítjük a közös színházi élmény által az integráció és az érzékenyítés folyamatát. A színházi előadás akadálymentesítése révén, vakok és hallássérültek számára is befogadhatóvá, élvezhetővé válik a művészi élmény. A program a teljes lakosságra érzékenyítő, figyelemfelkeltő hatással lehet.
Célcsoportok: fogyatékossággal élő személyek és a teljes lakosság
Helyszín: Tatabánya, Jászai Mari Színház, Népház
Időpont: 2020. március

 

 • Szociopoly

A program célja, hogy a szegénységben, a mélyszegénységben élő és a hátrányos helyzetű családokkal kapcsolatos kérdésekre ráirányítsa a figyelmet. Várjuk továbbá a rendezvénytől azt is, hogy az előbbi kérdésekre adható, társadalmi sztereotip válaszok átértékelésére indítsa a résztvevőket, valamint biztosítsa a lehetőséget az ilyen és hasonló körülmények között élő családok valóságának játékban történő átélésére. A szociopoly egy érzékenyítő társasjáték, amely arra nyújt jó lehetőséget, hogy mindazokat a kérdéseket, amelyeket a szegénységgel kapcsolatban megfogalmaztunk, újragondolhassunk, illetve más megközelítésből válaszolhassunk meg.
Célcsoportok: önkormányzati képviselők, köztisztviselők, önkormányzati intézmények vezetői, cégvezetők, ifjúság, tinédzserek, huszonévesek
Helyszín: Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, Kós Károly Közösségi Központ
Időpont: 2020. január

 

 • Esély Sportnap tervező kerekasztal

Az Esély Sportnap a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő csoportok, fiatalok, idősek valamint a többségi társadalom tagjai számára biztosít lehetőséget a közös sportolásra. A rendezvény célja, hogy a közös sportolás élményén keresztül lehetőséget teremtsen a találkozásra, a megismerésre, ezáltal az elfogadó hozzáállás erősödésére. A játékos érzékenyítő programelemek is megjelennek a rendezvényen, szélesítve ezzel a program profilját, lehetőséget teremtve arra, hogy fogyatékossággal élő és ép résztvevők közös tevékenységeket folytassanak. Az esélyteremtés területéhez kapcsolódóan tevékenységet végző civil szervezetek bevonásával tervezzünk beszélgetést.
Célcsoportok: hátrányos helyzetű emberek, fogyatékossággal élő személyeket tömörítő, érdekeiket képviselő szervezetek, helyi sportolók, parasportolók, közoktatási intézmények vezetői
Helyszín: Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
Időpont: 2020. január

 

 • Önkéntes program – Generációk közti együttműködés, az idősek önkéntes tevékenységbe történő bevonása

Az önkéntes akció célja összefüggésben látni és láttatni Komárom-Esztergom megyében az önkéntesség népszerűsítését célzó programokat. Az önkéntes program alapvető célkitűzése az önkéntességhez kapcsolódó tevékenységeket végző civil szervezetek, az ifjúság és az Y generáció bevonásán, a generációk együttműködésén alapuló tevékenység megvalósítása.
Ennek kapcsán a keresztény kultúrkörhöz tartozó ünnephez, az adventhez kapcsolódóan szervezzük az önkéntes programot, melynek során adventi díszekkel ellátott scrapbook technikával megvalósított fenyőerdőt és adventi koszorúkat készítenek a különböző generációk képviselői a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények lakói részére. A programmal feladatunk az Y generáció szemléletének alakítása, tényleges tevékenység formájában az önkéntességre való belső indíttatás erősítése, mely aktivitás által jobb embernek érezhetik majd magukat. Mottónk: „Az önkéntesség által jobbá válhat a világ”.
Célcsoportok: fiatalok, kamaszok, Y generáció, idősek, nagyszülői korosztály, seniorok
Helyszín: Füzes Utcai Általános Iskola vagy Sárberki Általános Iskola vagy Újvárosi Segítő Szolgálató
Időpont: 2019. október

 

 • CSEÖH Info-stand

A CSEÖH népszerűsítéséhez kapcsolódóan törekvésünk a nagyobb rendezvényeken való megjelenés, a társadalmi beágyazottság erősítése, valamint információ átadás társadalombiztosítási szaktanácsadó és Egyenlő Bánásmód Hatóság referens bevonásával. A CSEÖH Info-stand egységes arculati megjelenítésével, egységes szórólapok terjesztésével érhető el a hálózat népszerűsítése. Érzékenyítő, interaktív játékokkal színesíthető a program.
Célcsoport: a társadalom egésze, a tatabányai járásközpont és vonzáskörzetében élők, családok, felnőttek
Helyszín: Tatabánya, Gál István lakótelep
Időpont: 2019. augusztus

 

 • Önkéntes kertészeti nap növényültetés

A tatabányai ipari parkban működő cégek jelentős része fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, ennek részeként számos szervezet az anyagi juttatáson felül, dolgozóikkal közösen tesz a lakókörnyezet alakításáért, szépítéséért. Ezért a Komárom-Esztergom Megyei CSEÖH helyi vállalatok, vállalkozók, diákok, szülők bevonásával önkéntes kertészeti napot szervez. A program fő eleme egy helyi közoktatási intézmény szebbé tétele az aktuális igényeknek megfelelően, többek között virágültetéssel, udvartakarítással, magaságyás megvalósításával. A fiatalabb és az idősebb korosztály aktivizálásával cél a különböző generációk közötti kooperáció, együttműködés és az önkéntesség népszerűsítése.
Célcsoportok: helyi cégvezetők, aktív munkaerő, általános és középiskolás diákok, önkéntesek, a társadalom egésze
Helyszín: Tatabányai közoktatási intézmény
Időpont: 2019. szeptember – 2020. március

 

Együttműködő partnerek:

 • 24 óra – Megyei Napilap
 • Forrás Rádió
 • Jászai Mari Színház, Népház
 • Komárom-Esztergom Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete
 • Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány
 • Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
 • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
 • Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
 • Tatabányai Szakképzési Centrum
 • Tatabányai Tankerületi Központ

 

EBH referens, ügyfélfogadás
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. (I. emelet 1 tárgyaló)

Minden hónap második keddje, 9:00-13:00 óra között

„Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. […] Bárki felkeresheti a hatóságot, aki úgy érzi, hogy vele szemben megsértették az egyenlő bánásmód követelményeit.” (Forrás: Egyenlő Bánásmód Hatóság,

https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/kiadvany/EBH_Munkavilaga.pdf Utolsó letöltés 2019.06.19. 15:50)

 

Elérhetőség, CSEÖH iroda címe
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2.
www.mntkem.hu
cseoh.kem@mntkem.hu , cseoh.kem@gmail.com

34/787-242 , 20/2237-5137
Mecseki Melinda        20/236-2553