GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 Hogyan lehet a Komárom-Esztergom Megyei Civil Információs Centrum adatbázisába civil szervezetként regisztrálni?

A regisztrációhoz írjon nekünk a civil.kem@gmail.com címre. Regisztrációs lapunk kitöltésével, visszaküldésével érvényesíthető a regisztráció, mely teljesen ingyenes. Ezután a regisztrációt kérvényező civil szervezet bekerül rendszerünk címlistájába.

Milyen előnyökkel jár a regisztráció?

Regisztrált szervezetként havonta értesítjük partnereinket közelgő eseményeinkről hírlevelek formájában (információs napok, képzések, tájékoztató rendezvények), értesítést kapnak aktuális pályázatokról.

Pályázat benyújtáshoz kapcsolódó információk:

A pályázati benyújtó rendszerbe való regisztráláshoz szükséges regisztrációs díj befizetése, amennyiben a szervezet pályázatot kíván benyújtani.
Pályázati díj : A pályázatok benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, amelynek összege 2.000 Ft. A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

 Milyen címre, kinek kell befizetni az esetleges pályázati díjat?

A pályázati díjat banki átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017 FIGYELEM: A pályázati díj postai feladóvevénnyel nem befizethető, kizárólag banki átutalással teljesíthető.

EPER regisztráció mikor szükséges?

Amennyiben pályázatot szeretne benyújtani a NEA-ban, és még nincs regisztrálva az EPER-ben.

Elfelejtettük az EPER belépési kódunkat és a rendszer nem fogadja el az ismételt regisztrációt. Mit tegyünk, hogy hozzáférhessünk?

Az EPER-ben már létező szervezet belépési hozzáférését (felhasználónév és jelszó) az eper@emet.gov.hu email címen lehet újra igényelni a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, székhelycíme, email címe, hivatalos képviselő neve, bírósági nyilvántartási száma (ha van), bankszámlaszám. Továbbá az emailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

A NEA pályázat esetén a megnyert összeg átcsoportosítására van-e lehetőség?

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, a teljesítés időpontjának és a kiállítás dátumának a támogatási időszakba kell esnie és ezen számlák/bizonylatok pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Átcsoportosításra a támogatási időszakban korlátlan mennyiségben van lehetőség, azonban csak azokra a sorokra és alsorokra lehet átcsoportosítani támogatást, melyre a támogatási kérelem benyújtásakor terveztek összeget. A költségek átcsoportosítását célszerű jelezni a támogatáskezelő felé az EPER rendszeren keresztül, még akkor is, ha az nem éri el az útmutatóban megjelölt 10%-ot!

Létezik-e az éves beszámolóhoz kitöltési segédlet?

Az új típusú éves beszámoló garnitúrákhoz pillanatnyilag nem hozzáférhető a bíróság honlapján kitöltési segédlet. Azonban kérdés esetén írjon nekünk a civil.kem@gmail.com címre!

Lehet-e valamilyen következménye annak, ha egy szervezet nem készíti el az éves beszámolóját?

Ha a tárgyévet követő május 31-ig nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségnek, az új PTK szerint pénzbírsággal sújthatják a szervezetet, azonban előtte valószínűsíthetően felszólítják a közzététel pótlására. A másik következmény, hogy esetleg nem lehet majd pályázatokon elindulni, mert a pályázatkiírók általában megkövetelik a beszámoló beadásának igazolását.

A harmadik következmény: a határidő be nem tartása jogszerűtlen működést is jelent, tehát egy esetleges törvényességi felügyeleti eljárás esetén ez szintén bírságolási alap lehet.

Mi a különbség a közhasznú tevékenység és a közhasznú jogállás között?

Az előbbit végezheti bármely civil szervezet – bírósági nyilvántartásba vétel, erről szóló végzés nélkül is –, viszont az utóbbi, kedvezmények igénybe vételére is jogosító jogállást csak a törvényszék közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozata, a közhasznúsági feltételknek való megfelelés alapján nyeri el a szervezet.

Hol lehet megtalálni a bíróság által kért nyomtatványokat?

Minden, a civil eljárások során használatos nyomtatvány letölthető a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok

A Megyei Civil Információs Centrum foglalkozik egyesületi alapszabályok jogi áttekintésével?
A Civil Információs Centrum jogi tanácsadójánál van léehetőség az egye4sületek alapszabályainak jogi áttekintésére, előzetes kapcsolatfelvétel után, e-mail vagy személyes találkozó keretén belül.

Jogilag lehetséges-e az, hogy egy adott egyesület székhelye nem egyesületi tagnál legyen?
Nem okoz gondot jogilag, ha a székhely nem az egyik egyesületi tagnál van. A tulajdonosnak akkor kell adóznia, ha bérleti jogviszony keretében biztosítja az egyesületnek (akkor a bérleti díjból adóköteles bevétele keletkezik). Egyébként nem, amennyiben szívességi használattal biztosítja (tehát ingyenesen).

Figyelmeztetés!

Ezúton szeretnénk felhívni a civil szervezeteink és partnereink figyelmét arra, hogy ismeretlenek pénzbeli juttatás ellenében „dokumentációk rendbetételeinek felajánlásával” fordulnak civil szervezetekhez.

A felajánlás és a megkeresés hitelességét nem tudjuk pontosan leinformálni, de ezúton szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy törvényesen a szervezetüket csak a bíróság, az ügyészség, esetleg a NAV vagy a helyi adóhatóságok kereshetik meg – esetlegesen érintett témákban. Ők is csak írásban és nem telefonon.

A fenti figyelmeztetést csak észlelésként figyelem felkeltésként tesszük közzé!

Majki Népfőiskolai Társaság munkatársai

Az alábbiakban pedig közzétesszük Pataki Mariann jogi képviselő állásfoglalását az adott témában:

Kedves Címzettek!

Ne dőljetek be nekik! A Cnytv. (2011. évi CLXXXI tv.) tényleg változott és a törvényességi felügyeletet már a nyilvántartó Törvényszék gyakorolja. DE a törvényességi felügyeleti eljárásban először felszólít, határidőt tűzve, hogy szüntesd meg a törvénytelenséget és ha ez a határidő eredménytelenül telik el, akkor bírságolhat. (10-900.000 Ft-ig). A törvény pedig egyértelműen kiveszi a gazdálkodási célszerűségi tevékenységet és a letétbe helyezési kötelezettséget a törvényességi felügyeleti eljárás hatálya alól. Üdvözlettel! Patakiné Mariann
“(4) A törvényességi felügyelet nem terjed ki a szervezet gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára, valamint a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére.”

GDPR

A 2018. május 25-től alkalmazandó civil szervezetekre vonatkozó általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos Minisztériumi állásfoglalás az alábbi linken letölthető, megtekinthető:

GDPR – Kérdezz-Felelek