+36-34/787-242 info@mntkem.hu

A Civil Információs Portálon megjelent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úr hírdetménye az elektori gyűlések ügyrendjéról:

Hirdetmény az elektori választás időpontjairól és helyszíneiről

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 71. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) Tanácsa és kollégiumai civil delegált tagjainak megválasztására az elektori gyűléseket az alábbiak szerint hívom össze.

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.) 22. § (3) bekezdése értelmében elektori gyűlés alatt a Tanács esetében valamennyi; az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe (Közösségi környezet, Mobilitás és alkalmazkodás, Nemzeti összetartozás, Társadalmi felelősségvállalás, Új nemzedékek jövőjéért) visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni.

Elfogadott elektori jelentkezés esetén az elektor képviseli a civil szervezetet az elektori választáson. A választás során a szavazat leadására az elfogadott elektori jelentkezésben megadottaknak megfelelően személyesen: személyes jelenléttel vagy levélszavazás útján van lehetőség.

A választás időpontja személyes szavazás esetén: 2024. március 4-8.

Levélszavazásra rendelkezésre álló idő: 2024. február 26. – 2024. március 6.

A Civil tv. 52. § (1) bekezdés k) pontja értelmében az elektori gyűlések lebonyolításában a Civil Közösségi Szolgáltató Központok vesznek részt.

Személyes szavazásra az egyes vármegyékben eltérő helyszíneken és időpontokban van lehetőség, az időpontot és helyszínt az elektori jelentkezés elfogadásáról szóló hivatalos értesítés tartalmazza. Ettől eltérő időpontban, illetve helyszínen nincs lehetőség szavazat leadására.

Levélszavazás esetén az elektor – elfogadott elektori jelentkezésben megadott – címére kerül kiküldésre a szavazólap, a mentesített /felbélyegzett válaszborítékkal együtt. A levélszavazatok postára adási határideje 2024. március 6. 23:59.

Személyes szavazás esetén a visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra jogosult elektor személyazonosságát a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi (mandátumigazolás), az elektor ezt követően adhatja le a szavazatát. A szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincsen lehetőség. A mandátumvizsgálathoz valamennyi elektornak magával kell hoznia személyi igazolványát (vagy annak hiányában személyi igazolványt helyettesítő hivatalos okmányát), ennek hiányában a mandátumigazolás nem történhet meg. Amennyiben az elektor személyi igazolványán található természetes személyazonosító adatai (természetes személy családi és utóneve,  születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve) nem egyeznek meg az elektori bejelentkezés során az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) megadott adataival, az elektor szavazat leadására nem jogosult.

Az elektori választás során minden érvényes mandátumigazolással rendelkező elektor egyszer jogosult szavazni, három tanácstagra és három kollégiumi tagra.

Az elektori gyűlések ügyrendjét az Alap hivatalos honlapján teszem közzé.

Budapest, 2024. február 23.

Gulyás Gergely sk.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

Forrás: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/hirek/index.html?o=692