+36-34/787-242 info@mntkem.hu
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével együtt, az Európai Unió forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet fiatalokkal együttműködő magyarországi civil szervezetek számára, az alapvető uniós értékek és jogok megvédését és előmozdítását segítő ötletek, jó gyakorlatok gyűjtésére és terjesztésére.
A program civil szervezetek olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjait támogatja, akik:
👉 egyénileg vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét, maximum 1 hónap alatt;
👉 egy vagy több EU tagországban;
👉 a fenti átfogó célokhoz kapcsolódó témakörökben olyan „jó gyakorlatokat”, ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban;
👉 ezeket az utazás alatt és után blog, videó, podcast, közösségi média stb. segítségével aktívan és széles körben terjesztik;
👉 tapasztalataikat és a megismert jó gyakorlatokat civil közösségekkel is megosztják: útjukról videókat, hazatértükkor írásos beszámolót készítenek, illetve részt vesznek a Közös Értékeink Program rendezvényein.
Pályázatok beadási határideje: 2023. december 18. du. 14. 00 óra