+36-34/787-242 info@mntkem.hu
Megjelent az ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ hirdetménye
 A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján – felhívást tesz közzé a 2024. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan.
Évente legfeljebb 2 díj adományozható egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A díj adományozására a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot.
A benyújtás határideje 2023. november 24. (péntek), 23:59. A javaslatok kizárólag a felhívásban megnevezett mellékletek (előterjesztés, nyilatkozat, szakmai életút) csatolásával, elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civil@me.gov.hu
Benyújtandó mellékletek: