+36-34/787-242 info@mntkem.hu
Március 29-én megnyílt a Nemzeti Informatikai Rendszerben a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira benyújtott támogatások beszámoló felülete a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című, NEAO-KP-1- 2022 jelű pályázati kiírások vonatkozásában.
A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásainak terhére biztosított NEAO-KP-1-2022 jelű támogatások esetében a megvalósítási időszak vége 2023. március 31., a beszámolóinak benyújtási határideje 2023. április 30. napja.
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy módosítási kérelem benyújtására a megvalósítási időszak végéig van lehetőség, erre vonatkozóan további információ az alábbi linken
érhető el: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/tajekoztato_modositasi_kerelem_benyujtasarol_20221216.

Fontos tudnivalók a NEA beszámolók készítése kapcsán:

  • Új, egyszerűsített elszámolási rendszer került bevezetésre: https://bgazrt.hu/tajekoztatas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-2022-evi-forrasai-terhere-biztositott-tamogatasok-beszamoloinak-benyujtasaval-kapcsolatos-valtozasokrol/
  • Az egyszerűsített beszámoló benyújtására a NEAr. 14/B. § (1b) bekezdése alapján annak a civil szervezetnek a támogatása esetén van lehetőség, amely a benyújtott támogatási igényében a legfeljebb százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatás iránti igényét jelezve részesült támogatásban
  • Az egyszerűsített elszámolás bevezetése miatt valamennyi, NEAO-KP-1-2022 jelű támogatás NIR rendszerben korábban megkezdett vagy elkészített beszámoló törlésre került.
    A törlés nem érinti a beszámolóhoz rögzített számviteli bizonylatokat, azok adatait, kizárólag a
    bizonylatok költségtételekhez történő hozzárendelés szűnt meg.