+36-34/787-242 info@mntkem.hu

A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és kiemelt programok megvalósítására.

A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt személyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek összhangban állnak azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

I. rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a
fiatalok számára és a társadalom egésze számára;
II. felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
III. támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle, számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;
IV. általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.
V. az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

A pályázat keretében helyi, illetve kiemelt rendezvény megvalósításának támogatására nyújtható be pályázat azzal, hogy a rendezvényt 2022. augusztus 1-e és 2022. december 31-e között szükséges megvalósítani Magyarország területén.

A pályázat 3 egymástól elkülönülő pályázati időszakra oszlik az alábbiak szerint:

1. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. június 21. és július 5. napja között lehet
benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

2. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. augusztus 12. és augusztus 26. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

3. pályázati időszakban a pályázatokat 2022. szeptember 30. és október 14. napja között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12 órakor jár le.

A pályázók csak egy pályázati időszakban jogosultak pályázni.

Forrás, további részletek: https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/