+36-34/787-242 info@mntkem.hu

A NEA 2022. évi forrása terhére egyszerűsített VAGY összevont pályázat benyújtására nyílik lehetőség 2021. októberében.

Összevont: működési része egységes tartalommal és feltételekkel, a „vegyes” (szakmai+működési) része pedig kollégiumonként eltérő tartalommal és feltételekkel jelenik meg.

  • kizárólag működési
    vagy
  • „vegyes” (szakmai és működési költségeket is tartalmazó) pályázat benyújtására.

Változások:

  • Módosítási kérelem benyújtásával lehetőség lesz új költségvetési sor megnyitására
  • Módosul a támogatói okiratban rögzített a módosítási kérelem benyújtásának kötelezettsége: amennyiben a kedvezményezett a költségvetés fősorain 30%-ot meghaladó mértékben kíván átcsoportosítani, akkor módosítási kérelmet kell benyújtania.

Egyszerűsített: célja helyi szinten működő (helyi vagy területi hatókörű) kis civil szervezetek támogatása, akik így jogosultsági alapon, egyszerűbb pályázati adatlap kitöltésével juthatnak majd egyszeri, kis összegű támogatáshoz.

Változás: 350.000 Ft-ra növekedett a támogatás összege

A pályázati kiírások további tudnivalói és benyújtási információk  ITTolvashatók.
Valamint a Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi pályázataihoz kapcsolódó elszámolási útmutató INNEN letölthető.