+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Tájékoztatás – A veszélyhelyzet alatt létrehozott közhasznú alapítványokról

Közhasznú az a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány – ideértve azt is, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a bírósághoz –, amelynek kizárólagos alapcél szerinti tevékenysége olyan természetes személyek segítése, számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális támogató szolgáltatások biztosítása, akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt hunyt el – derül ki a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló kormányrendelet 2021. május 14-én kihirdetett módosításából.

Ezen alapítványok esetében a közhasznú szervezetté minősítés törvényi feltételei nem alkalmazandók, a közhasznú jogállás az alábbiakban hivatkozott rendelet alapján illeti meg az érintett alapítványt. A bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be. A fenti feltételeknek megfelelő, már működő alapítványok esetében pedig a 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet szerinti módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott kérelemre kerülhet sor a közhasznú minőség nyilvántartásba történő bejegyzésére.

  • Joganyag: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
  • Módosította: 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet
  • Megjelent: MK 2021/89. (V. 14.)
  • Hatályos: 2021. 05. 15.
  • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás