+36-34/787-242 info@mntkem.hu

A tavalyi évhez hasonlóan idén is ellátogattunk a Bábolnai Gazdanapokra, mely az egyik leg­ré­gebbi hagyo­má­nyok­kal ren­del­kező mező­gaz­da­sági kiál­lí­tás Magyar­or­szá­gon.

A rendezvényen számos érdeklődő megfordult és standunkhoz is sokan ellátogattak, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Lehetőséget kínáltunk fejlesztő eszközeink kipróbálására (hallást, tapintást fejlesztő játékok, „részeg szemüveg”), ezzel is elősegítve az érzékenyítést a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan. Közben minden érdeklődőt tájékoztattunk egyesületünk főbb tevékenységéről, többek között esélyóráinkról valamint fontos információkkal szolgáltunk a Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatosan.

Ez a nap hasznosnak bizonyult a kapcsolatteremtés, érzékenyítés, a CSEÖH országos hálózatának széleskörű ismertetése szempontjából.