+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét arra, hogy minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének nyilatkoznia kell a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.

A nyilatkozatok megtételére 2019. június 26-ig van lehetőség.
Elmulasztása a jogszabályok értelmében szankciókat von maga után.
A nyilatkozattétel formájáról kérjük a számlavezető fiókban szíveskedjen tájékozódni.

 A tájékoztatás a Civil Portálon is megtekinthető:
http://civil.info.hu/in/hirek/-/asset_publisher/4Wf4exHNupRZ/content/tajekoztatas-civil-szervezetek-nyilatkozat-teteli-kotelezettsegerol;jsessionid=a8a40acaf6a4ea6fc43986276689?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1