+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Szakmai fórum beszélgetést tartottunk szakemberünk, Hetzmann-né Begala Anna irányításával a Kós Károly Közösségi Központban. Tehetséggondozás című előadáson az alábbi témák kerültek érintésre, megtárgyalásra:

  • Tehetségbarát környezet kialakítása
  • Tehetségbarát környezet kialakítása az iskolában
  • A mentori munka jelentősége

Egyre szélesebb körben elterjedő követelmény, hogy a hatékony iskolai tehetséggondozáskor szabadidős „lazító programok” is szükségesek, ezek biztosítják a feltöltődést, pihenést. A megfelelő környezet, légkör biztosítása nélkül sem lehet eredményes a tehetség kibontakozása. Az intenzív fejlődéshez szükségesek a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok a pedagógusokkal, a tanulótársakkal egyaránt.
Fontos kiemelni a tehetséggondozás során a mentori munka jelentőségét, elvárás, hogy a mentori munkában résztvevők (mentorok) legyenek tájékozottak a pozitív pszichológia hatásaival, a tehetség azonosítására szolgáló módszerekkel, eljárásokkal, s alkalmazásukkal.

Interaktív előadásunk alkalmával a mentori munka jelentőségét, pozitív pszichológiai hatásait ismertette az előadó. A tehetség azonosítására szolgáló módszerek, eljárások, s azok alkalmazása is bemutatásra került, gyakorlati példákkal kiegészítve.