+36-34/787-242 info@mntkem.hu

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékozatjuk, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 100. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti az elszámolás eljárásrendje módosult, melyhez kapcsolódó módosítások fejlesztése az elektronikus pályázatkezelési rendszer (továbbiakban: EPER) lezárult.

 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott pályázatokkal/támogatási igényekkel kapcsolatos elszámolások benyújtására megnyílt a lehetőség.

 

Az EPER a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu  honlapon („EPER belépési” menüpont alatt) érhető el.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az elszámolás(ok) benyújtásának határideje:

  • „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30.
  • „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30
  • „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.” kiírás esetében: 2018.04.30

 

Az elszámolás elkészítéséhez segítséget nyújt az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához
2. számú módosítás
című segédlet, mely elérhető a Civil Információs Portálról, az „Elszámolási útmutatók”cím alatt.

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

 

Az elszámoláshoz kapcsolódó további dokumentumok szintén a Civil Információs Portálon, a Dokumentumsablonok „Szerződéskötés lezárásához, elszámoláshoz” cím alatt találhatóak:

  • lemondó nyilatkozat,
  • nyilatkozat közérdekű önkéntes tevékenységről,
  • nyilatkozat dologi javak biztosításához,
  • nyilatkozat szolgáltatás biztosításáról.

 

Elszámolás benyújtásának eljárásrendjében bekövetkezett változás:

A bizonylatok EPER-be történő rögzítését követően a véglegesítés után a rendszer generálja a számlaösszesítőt. Ezt követően megjelenítésre kerül a számlaösszesítőn az Ávr. 100.§ (3) bekezdése szerinti kiválasztás eredményeképpen azon bizonylatok, melyeket ellenőrzésre meg kell küldeni, a megjelölés a beküldendő bizonylat oszlopban a rögzített tételek mellett „igen” megjelöléssel szerepel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a megjelölt számviteli bizonylatok mellett a fent megjelölt elszámolási útmutató szerinti kapcsolódó dokumentumokat (pl. kifizetést igazoló bizonylat, szerződés stb.) is szükséges megküldeni.

Az EPER értesítő levelet küld az elszámoláshoz benyújtandó bizonylatok sorszámáról, mely alapján beazonosítható a beküldendő tétel/tételek a számlaösszesítőn.

Kérjük, kizárólag a megjelölt bizonylatokat és a hozzá tartozó dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani.

 

Amennyiben kérdése merül fel, – pályázati azonosítójának megadásával – felteheti írásban a nea@emet.gov.hu e-mail címen vagy a telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevételével a 06-1-550-2800 telefonszámon az alábbi időpontokban:

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő